Svalbard fra lufta

399 kr

Svalbard fra lufta er en fotografisk reise i fugleperspektiv over øygruppa som supplerer flyfoto med historiske tilbakeblikk. Gjennom tekst og bilder fortelles det underveis om geologi, isbreer, dyreliv, vegetasjon, bosetninger og kulturminner. Teksten er på både norsk og engelsk.

Kategori: Stikkord: ,

Beskrivelse

Boken baserer seg på den nyeste flyfotograferingen av Svalbard, som ble gjennomført i årene 2008–2012.  I tillegg er det også bilder fra den første flyfotograferingen tilbake til 1936 og en rekke andre foto tatt fra lufta eller bakken.

Over tid endres landskapet på Svalbard, breer og kystlinje skifter form og elver tar nye løp. Dette krever at kartgrunnlaget må oppdateres. og det derfor blitt gjennomført flyfotografering flere ganger siden 1936. Den siste og mest omfattende flyfotograferingen ble utført i perioden 2008–2012. Det ble da tatt ca 17 000 bilder med digitalt kamera, de fleste fra en flyhøyde på ca. 8000 meter. En del av bildene ble fotografert i lav flyhøyde for å telle sel eller hvalross, for detaljkartlegging av bosetninger og for å dokumentere ferdselsslitasje og kulturminner.

Boka kan også kjøpes hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø og på Svalbard, ulike bokhandlere i Tromsø, Polaria, Svalbard Museum og Svalbardbutikken.

Tilleggsinformasjon

Forfatter

Bjørn Fossli Johansen (redaktør/editor), Harald Faste Aas, Anders Skoglund & Oddveig Øien Ørvoll

Publisert

2017

Abstrakt

Boken baserer seg på den nyeste flyfotograferingen av Svalbard, som ble gjennomført i årene 2008–2012. I tillegg er det også bilder fra den første flyfotograferingen tilbake til 1936 og en rekke andre foto tatt fra lufta eller bakken. Gjennom hele boka blir vi lesere presentert for korte tekster på både norsk og engelsk som forklarer hva vi ser på bildene og som gir bakgrunnsinformasjon om geologi, isbreer, dyreliv, vegetasjon, bosetninger og kulturminner.

Sider

209

ISBN

978-82-7666-410-2